Simested El-Service ApS    -    Ørnbjergvej 4    -    DK 9610 Nørager    -    Tlf. 9854 8115    -    Mail: info@simestedel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

Integrerede digitale netværk har længe været svaret på erhvervslivets behov for computernetværk og gode telefonforbindelser.

 

Men udviklingen inden for bredbånd gør, at også private bør begynde

at interessere sig for de fordele og muligheder, der ligger i de

superhurtige faste digitale netværk.

 

Derfor er det oplagt at tænke digitale data-, TV- og telefonnetværk ind

i projektet, når der skal bygges nyt, eller man planlægger en større ombygning.

 

Trådløse netværk er blevet betydeligt bedre de senere år, men lavere kapacitet og risiko for støj, afbrydelser og for, at uvedkommende hacker sig ind på signalet er stadig faktorer, der skal tages i betragtning.

 

Den risiko eksisterer ikke med faste netværk, hvor computere, fjernsyn

og telefoner bindes sammen i en sikker, billig og fremtidsorienteret løsning.

 

Tag en snak med os om behovet

og mulighederne.

 

 

 

Datainstallationer og -netværk