Tilskud kan søges fra 16. marts

Begrænset pulje efter "først til mølle"-princippet

 

I hele landet er det kun omkring 2.400 husstande, der kan få glæde af den højere afregningspris for overskudsstrøm, som

EU sidste år godkendte (se de nærmere regler nedenfor).

 

Ansøgningsrunden starter 16. marts og varer, indtil puljen er brugt. Det kan i princippet ske i løbet af nogle få minutter,

hvis alle sidder klar til at sende deres ansøgning kl. 10.00

når runden åbner.

 

Som noget nyt skal solcelleanlægget være købt - på den betingelse, at man får andel i tilskuddet. Alle papirer skal

være klar, når man søger. Ellers sorteres ansøgningen fra.

 

Så det haster med at komme i gang. Kontakt os omgående,

hvis du vil have en chance for at få det høje tilskud i 10 år.

Solceller - de nye regler

 

Simested El-Service ApS    -    Ørnbjergvej 4    -    DK 9610 Nørager    -    Tlf. 9854 8115    -    Mail: info@simestedel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

EU har godkendt den danske tilskudsordning til solcelleanlæg. Det betyder, at der nu er ved at være ro omkring solcellereglerne efter en

lang periode med usikkerhed.

 

Den strøm, du ikke selv bruger, afregnes i 2015 med 1,02 kr. pr. kWh.

I 2015 falder afregningsprisen til 0,88 kr. pr. kWh og prisen fortsætter

med at falde frem til 2017.

 

Den afregningspris, du starter med, gælder i 10 år, så for hvert år, du

venter med dit anlæg, bliver de næste 10 års økonomi dårligere.

 

Der er  kun afsat en bestemt pulje hvert år, så det gælder om at komme først med din ansøgning. Er puljen brugt det år, afregnes den over-skydende strøm kun med 0,60 kr. pr kWh de første 10 år og derefter med 0,40 kr. pr. kWh.

 

Disse regler gælder både for nye solcelleanlæg og solcelleanlæg, der er nettilsluttet efter 11. juni 2013.

 

Hvis du sælger al den strøm, du ikke selv bruger i samme øjeblik, den er produceret, slipper du typisk med et lavere abonnementsbidrag til elselskabet end hvis du har en time til at bruge den overskydende strøm, inden den betragtes som solgt.

 

Hvis du investerer i et solcelleanlæg med batterilager (hybrid-anlæg), kan

du imidlertid selv gemme den strøm, der bliver produceret, når solen står højt på himlen. Strømmen kan du så bruge om aftenen, når det er mørkt, mens afregningen stadig sker ,som om du havde brugt strømmen

med det samme. Det giver typisk en bedre økonomi end at sende den overskydende strøm ud på elnettet.

 

Vær i øvrigt opmærksom på, at  husstande med vedvarende energianlæg fra 2015 skal betale almindelig nettarif for forbruget fra elnettet. Hertil kommer så betaling for  abonnementet hos elselskabet samt en "rådighedsbetaling" for den strøm, du selv producerer og forbruger.

 

Rådighedsbetalingen begrunder elselskaberne med, at også ejerne af vedvarende energianlæg skal være med til at betale for den kapacitet, elnettet skal dimensioneres til, så de kan få den strøm fra elnettet, de behøver, når deres eget anlæg ikke producerer strøm.

 

Kontakt os, så hjælper vi med beregninger og med at finde det anlæg,

der giver dig den bedste økonomi i det lange løb.