400 køer er der plads til i Skårupgårds
nye malkestalt

Skårupgård - historisk adelsgård med rationel drift

Skårupgård ved Klejtrup er nævnt som en gammel adelsgård i "Rinds Herreds Krønike" og ejendommen har været i den samme slægts eje siden 1722.

 

Torben Skaarup Jensen er niende generation på Skårupgård, men der er intet støvet eller historisk over den måde, han driver bedriften på. Tvært-imod satser Torben Skaarup Jensen på så høj en grad af rationalisering og automatisering som overhovedet muligt.

 

For et par år siden tog han en ny robotstald på 4.500 kvadratmeter i brug. Den nye stald gjorde det muligt at fordoble den oprindelige besætning fra 200 til 400 årskøer.

 

- Vi har automatiseret så langt det er muligt i dag. Vi har fem malkerobotter, som malker køerne automatisk. Vi startede med at vænne vore oprindelige 200 køer til det nye system. Da de var kørt ind, købte vi resten af køerne over tre omgange, siger Torben Skaarup Jensen.

 

 

Computerstyrede robotter

 

Malkerobotterne er computerstyrede. Hver enkelt ko har en såkaldt transponder om halsen, og når koen første gang går ind i malkerobotten, registrerer computeren koen, udmåler en portion kraftfoder og noterer sig, hvor meget koen malker. Derefter beregner computeren løbende det mest optimale forhold mellem mængden af kraftfoder og koens mælkeydelse.

 

Den store malkestald er bygget i røde mursten og forsynet med auto-matiske gardiner i hele bygningens længde i begge sider og store ventilatorer i loftet. Køerne går på bløde, gummibelagte spalter, og der er installeret automatiske skrabere, som konstant holder spaltegulvet rent. Resultatet er et lyst og venligt miljø, og der er forbløffende stille i den store staldbygning, selv med fuld besætning.

 

 

Simested El-Service med fra starten

 

- Vi har haft Simested El-Service med i byggeprocessen fra det tidspunkt, hvor vi vidste, hvordan vi ville have det nye kohus. Simested El-Service er vores faste elektriker, så jeg spurgte ikke andre, fortæller Torben Skaarup Jensen og fortsætter:

 

- Som landmand er jeg meget afhængig af min lokale elektriker. Det kan ikke gå at hente en elektriker 100 kilometer væk i byggefasen, og når man så igen står med det daglige, er det den lokale elektriker, der skal vedligeholde en installation. Det er vigtigt, at det er de samme elektrikere, der har lavet installationen og som kommer bagefter, så de kender det hele.

 

 

Døgnvagten er meget værd

 

Torben Skaarup Jensen fortæller, at Simested El-Service har været Skårupgårds faste elektriker så langt tilbage, han kan huske. Det betyder, at firmaet har et indgående kendskab til installationerne i den nye robotstald og de øvrige næsten 10.000 kvadratmeter driftsbygninger.

 

- Derfor ved elektrikerne næsten altid, hvor problemet ligger, hvis et eller andet svigter. Vi har jo utroligt meget strøm, der skal holdes ved lige. Det er lige fra lys og ventilation til vandboringer og gyllepumper. Det er meget værd, at Simested El-Service har døgnvagt og at vi derfor kan få hjælp med det samme, hvis der sker noget, siger Torben Skaarup Jensen.

Torben Skaarup Jensen er niende generation på Skårupgård.
Den ene af de to store Lely robotter.
Controllere findes overalt i installationen
Store ventilatorer i loftet holder luften i bevægelse om sommeren.
Kontrolpanelet til det automatiske skrabersystem.

 

Simested El-Service ApS    -    Ørnbjergvej 4    -    DK 9610 Nørager    -    Tlf. 9854 8115    -    Mail: info@simestedel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

Trods sin høje alder
og imponerende slægtshistorie
drives Skårupgård
i dag efter de mest moderne principper.