Fremtid og holdninger

 

Simested El-Service ApS    -    Ørnbjergvej 4    -    DK 9610 Nørager    -    Tlf. 9854 8115    -    Mail: info@simestedel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

Fremtiden:

Simested El-Service skal fortsætte sin positive, afbalancerede udvikling, så både organisationen og medarbejderne kan følge med.

 

På den måde kan virksomheden løbende være på omgangshøjde med den teknologiske udvikling og servicere landbrugserhvervet, boligsektoren og industrien på det høje kvalitetsniveau, der er Simested El-Services mål og særkende.

 

Holdninger:

Simested El-Service lægger stor vægt på en åben og ærlig dialog med kunderne om deres krav og behov. Kun på den måde kan vi sikre et fortsat frugtbart samarbejde til alle parters tilfredshed.

 

Vi ser et godt lokalkendskab og en konstant opdateret faglig viden om standarder, lovkrav og den teknologiske udvikling som forudsætningen for at kunne give vores kunder og samarbejdspartnere en kvalificeret elteknisk rådgivning.

 

Simested El-Service lægger vægt på, at medarbejderne arbejder i et klima af åbenhed, tillid og gensidigt ansvar. Kun på den måde kan den enkelte ansatte repræsentere virksomheden kompetent og troværdigt udadtil og dermed opbygge de personlige kunderelationer, der er forudsætningen for virksomhedens fortsatte udvikling.

 

For Simested El-Service er åbenhed, dialog, fleksibilitet, troværdighed, kvalitet og service de nøgleord, vi fortsat

vil bygge på.