Praktiske oplysninger

 

Simested El-Service ApS    -    Ørnbjergvej 4    -    DK 9610 Nørager    -    Tlf. 9854 8115    -    Mail: info@simestedel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

Simested El-Service ApS er et anpartselskab og dermed

undergivet lovgivningens regler om registrering,

god regnskabsskik og åbenhed om virksomhedens nøgletal.

 

 

Daglig ledelse:

 

CVR-nummer:

P-nummer:

 

Bankforbindelse:

 

Bankkonto:

 

 

Postadresse:

Elinstallatør Gert Skriver Jensen

 

DK 28 11 85 62

1007763685

 

Jutlander Bank

 

Reg. nr. 9217 konto nr. 20 74 73 65 32

Homebanking: 9217 2074736532

 

Ørnbjergvej 4, DK 9610 Nørager.